Psykologhuset

Psykologhuset


Psykolog Lone Gottenborg Anderberg - Øster Farimagsgade 7,1., 1353 København K


Psykologhuset ligger centralt i København, ved siden af Kommunehospitalet, Psykologisk Institut og overfor Botanisk Have på Øster Farimagsgade. I stuen er der lægehus.


Vi er flere psykologer der har vores virke i Psykologhuset. Fælles er vægtningen af høj faglig kvalitet i uddannelsesniveau, praksis og metode. Vi arbejder overvejende udfra den for al psykologi grundlæggende, klassiske og verdensomspændende psykodynamiske og analytiske reflekterende tilgang. En tilgang der insisterer på at se det komplekse og mangfoldige i mennesker og som anerkender ønsket hos den enkelte, at blive mere bevidst om, hvad der ligger til grund for selvopfattelse, måder at se andre på, indgroede handlemønstre og mestringsstrategier. Alle psykologerne er universitets uddannet, autoriseret og nogle specialiseret og i gang med specialisering.


Vi tager alle udgangspunkt i moderne videnskabeligt funderet psykologiske teorier om personlighedens udvikling. I et psykoterapeutisk forløb har overordenet set, fokus på klientens følelser, tanker og forestillinger og i det sensorisk oplevede.


Vi arbejder med evidensbaseret psykologisk praksis, der integrerer teori, forskning, klinisk ekspertise og sætter den i relation til klientens individuelle kontekst. Den form for praksis indebærer, at psykologen holder sig ajour indenfor teori udvikling og forskningsresultater og inddrager viden om, hvad der er virksomt i psykoterapi.
Behandling tilbydes ved


 • Depression, nedtrykthed og ulyst
 • Angst og uro
 • Stress, belastninger, PTSD
 • Sorg, tab
 • Tvangstanker og/eller tvangshandlinger
 • Søvnproblemer
 • Lavt selvværd, selvusikkerhed
 • Uoverkommeligheds- og utilstrækkelighedsfølelse
 • Seksuelle vanskeligheder, samspils- relationelle problemer
 • Arbejdsmæssige problemer
 • Svære hændelser, store livsændringer
 • Seksuelle overgreb, vold
 • Akut krise
 • Er pårørende til psykisk syg
 • Ønske om personlig udvikling

Måske søger du hjælp ved af disse konkrete situationer, eller måske er din søgen mere diffus. Måske handler det om, at du ønsker generelt at få det bedre i dit liv, med mere tilfredshed, ro og glæde?

Uanset om det er den ene, den anden eller en situation midt i mellem, vil vi sammen finde ud af, hvordan din situation forstås bedst muligt.

Profil


Jeg har gennem mange år arbejdet med udredning, behandling og supervision i Ungdomspsykiatrien og i Voksenpsykiatrien samt indenfor det socialpædagogiske område. Jeg har haft privat praksis gennem 10 år.


Jeg lægger vægt på at du gennem terapien, får en bedre forståelse af dig selv, dine reaktioner og en større klarhed i forhold til dine relationer til andre mennesker.

Forståelse kommer før handling . At få forståelse og bedre kontakt med sine egne følelser og behov er et vigtigt fundament, når man skal træffe valg i forhold til, hvilken retning livet skal gå.


Vores ramme til det er fordybelse, tid, undersøgelse, eksperimenteren i hverdagen med de nye indsigter og dermed med forandring.


Min rolle er at være inspirator, støtte og at udfordrer i den svære kunst det er, at leve livet fuldt ud.


Jeg har både korterevarende og længerevarende mere intensive forløb.


Baggrund


Uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, 1999

Autoriseret af Psykolognævnet, Socialministeriet

Postgraduat uddannelse ved IPP, Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi http://ipp-instituttet.dk/

Medlem af Dansk Psykolog Forening http://www.dp.dk/

Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab http://www.dp.dk/decentrale-enheder/dansk-psykoter...

Kontaktinformationer


Tlf.nr. 26 18 36 23. Læg evt. besked og du bliver ringet op.


Email: lonegottenborg@live.dkAdresse

Læge og Psykologhuset, Øster Farimagsgade 7,1., 1353 København K


Kort

10 min. gang fra Nørreport Station - 15 min. gang fra Østerport Station.

Følgende busser er i umiddelbar nærhed af Læge- og Psykologhuset:
Linie 14, 40, 42, 43, 184, 185, 150 S, 6 AHonorarEn individuel samtale/session

varer normalt 45 minutter og koster 1025 kr.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark kan du få delvis refusion.


Supervision

varer en time og koster 1200 kr. Ved flere deltagere reguleres det samlede honorar efter aftale.


Længerevarende forløb

Ved længerevarende forløb med hyppigere mødefrekvens gives der en rabat som står i forhold til, hvor ofte man kommer og ens økonomiske situation. Ved f.eks. psykodynamisk psykoanalyse kan rabatten være ganske stor.


Ramme

Ramme om mødehyppighed, setting, tid og økonomi aftales i forbindelse med indledende 1 til 2 samtaler.


Ved afbud senere end dagen før, betales fuldt honorar.
Links


Til toppen